ကြမ်းခင်းအမျိုးအစားအပြည့်အဝပူးတွဲဖိုင်ဘာလေဆာတံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်